Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns läsutveckling

Skapad 2019-10-24 13:32 i Trollskogens förskola Säter
Förskola
Barns läsutveckling är ett av Säters kommuns gemensamma utvecklingsområden.

Innehåll

 

SYFTE:

Skapa ett intresse för böcker och för språket.

 

METOD/GENOMFÖRANDE:

 • Att ha böcker tillgängliga för barnen så de kan sätta sig själva att titta i böckerna eller hämta en bok för att de vill att en pedagog ska läsa för dem. Vi läser, tittar och samtalar om böcker tillsammans varje dag med barnen i samband med läsvilan. 
 • Sjunger
 • Rim och ramsor 
 • Visa barnen hur deras namn ser ut med bokstäver, pratar om bokstäver. 
 • Skriver/låtsasskriver 
 • Munmotorik 
 • Samtalar med barnen 

 

DOKUMENTATION: 

Vi kommer dokumentera kontinuerligt genom Unikum. Vi kommer dokumentera på väggarna för att göra dokumentationen lättillgänglig för barnen. Dokumentationen kommer ske genom text, foto och video.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: