Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, barnaliv

Skapad 2019-10-24 13:43 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Här är planeringen i svenska som gäller från höstlovet och fram till jul.

Innehåll

Barnaliv – Då och nu i världen!

Lokal pedagogisk planering för svenska åk 8.

Vi kommer att läsa och diskutera texter och filmer som handlar om barns uppväxt för att få ökad förståelse för egna och andras livsvillkor och därigenom utveckla den egna identiteten.

Mål för arbetsområdet
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

·       läsa, förstå och tolka texters budskap och innehåll i skönlitterära texter och film

·       diskutera och föra fram din åsikt

·       skriva olika typer av texter

 

 

Långsiktiga mål

I undervisningen ska eleverna få möta skönlitteratur och film från olika tider och olika delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Undervisning

Följande moment kommer att ingå i arbetsområdet:

·        Läsa och tolka en hel roman, några kortare texter samt utdrag ur filmer

·       Diskussioner i helklass och i mindre grupper

·       Skriva korta reflekterande texter om det vi läser samt skriva ”Boken om mig själv”

Bedömning

Underlag för bedömning är:

·       Skrivuppgifter som lämnas in

·       Deltagandet i diskussioner

 

Det vi bedömer är:

·       Din förmåga att förstå och tolka texterna vi läser samt filmernas innehåll

·       Ditt sätt att uttrycka dig i skrift

·       Din förmåga att delta i diskussioner

 


Preliminär planering

 

v. 43                 Introduktion av arbetsområdet

Filmklipp + diskussion

Vi lär oss mer om 70-talet och om författaren Jonas Gardell

Kortskrivande kring den egna barndomen

Börja läsa i boken ”En komikers uppväxt”, i skolan och hemma

Genomgång om citat.

 

v. 44                 Arbetet med boken fortsätter i skolan och hemma (till s. 103)

                        Nya filmklipp

Kortskrivande om egen barndom

Lämna in läxa 1!

 

v. 46                 Arbetet med boken fortsätter i skolan och hemma (till s.
                        Filmklipp

                        Kortskrivande om egen barndom

Lämna in läxa 2!

 

v. 47                 Arbetet med boken fortsätter i skolan och hemma

                        Kortskrivande om egen barndom

Intervju av förälder
                        Titta på film

                        Välja bilder till ”Boken om mig själv”

Lämna in läxa 3!

 

v. 48                 Arbetet med boken fortsätter i skolan och hemma

Läsa korta texter

kortskrivande om framtiden
                        Titta vidare på filmen

Förberedelser inför sitting-down-drama

Lämna in läxa 4!                                             

v. 49                 Vi läser färdigt ”En komikers uppväxt”

Skrivuppgift till ”En komikers uppväxt”

Sitting-down-drama

 

v. 50                 Planering inför arbetet med ”Boken om mig själv”.
                        Boken skrivs på dator efter jullovet.

                        Film

 

                                                   En komikers uppväxt”

Läxa 1

Läs fram till sid. 103 och besvara frågorna i din skrivbok. Ta med boken till lektionen och förbered dig på att delta i en diskussion om frågorna.

1.    Vad är det för barndom Juha skildrar? Hur är skolan skildrad?

 

2.    Viken status har Juha i sin klass? Ge citatexempel ur boken.

 

3.    Vilka är Juhas kompisar och hur ser vänskapen ut? Tänk på några adjektiv som beskriver relationerna mellan dem.

 

4.    Välj ett citat som du tycker är typiskt för Juha och hans person. Motivera ditt val!

 

 

Lycka till

Uppgifter

  • Vecka 46 läxa 1

  • Vecka 46 läxa 2

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: