Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

code week

Skapad 2019-10-24 15:14 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Teknik
Nu är det dags att lära sig att programmera. Vi kommer lära oss grunderna i blockprogrammering.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

Vi kommer ha genomgångar gemensamt och sedan får eleverna arbeta först i par och sedan ensamma, EPA

Vi kommer arbeta med programmering i olika miljöer.

Grovplanering

V.41 grunder i programmering

v. 42 programmera i par

v.43 programmera enskilt

IKT och medier

Vi kommer arbeta med ipads med bl a scratch, Light bot box och framför allt code.org.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Matris programmering

Rubrik 1

 • Tk  E 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  C 6   Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Eleven kan inte formulera problem och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Under arbetet försöker eleven att formulera problem och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetet kan eleven formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Tekniska lösningar
Eleven kan inte ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen eller några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan ge exempel på några enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: