Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4

Skapad 2019-10-24 15:27 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Medeltiden - år 1050-1523. Från Svea rikets grundare Birger Magnusson (Birger Jarl) till Gustav Vasa, Vasatidens start.
Grundskola 5 Historia
Nu ska du få lära dig om en spännande och viktig tid i vår Historia. Medeltiden varade mellan år 1050 och fram tills dess att Gustav Vasa blir kung år 1523.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.  

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska utveckla kunskaper om viktiga begrepp och använda dessa när du beskriver livet på medeltiden.

Centralt innehåll

  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
  • De nordiska staternas bildande.
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
   konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 
  • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, tionde,  munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan, Stockholms blodbad, Kalmarunionen.

Mål med arbetsområdet Medeltiden

Du ska kunna berätta om:

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade.

* Viktiga och betydelsefulla personer.

* Hur städer började växa fram.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var och om medeltida handel.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen samt hur Kalmarunionen bildades.

Arbetssätt

- genomgångar och föreläsningar.

-se filmer som utvecklar vår förståelse för Medeltiden.

-gestalta händelser och viktiga personer genom teater.

-Läsa i faktaböcker 

- vi kommer jobba med tankekartor, stödanteckningar, gemensamma och individuella återberättande texter 

- Vi kommer för många samtal där vi har fokus på orsak och konsekvens.

Bedömning

Vi kommer att bedömer dina kunskaper genom att se hur du använder och förstår viktiga begrepp när vi har gemensamma samtal. Vi kommer också bedöma dina kunskaper genom ett muntligt prov. Vi bedömer också dina kunskaper när vi ser hur du återberättar om stånden, händelser eller personer vi arbetat med i din medeltidsbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

E
C
Kyrkans och klostrens betydelse
Aspekt: tidsperioder Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar Utvecklingslinjers påverkan av samtiden Spår av historien
Du kan på ett enkelt sätt beskriva livet och arbetsuppgifterna i klostret och berätta om kyrkans roll i samhället under medeltiden.
Du kan beskriva livet och arbetsuppgifterna i klostret och berätta om kyrkans roll i samhället under medeltiden och du gör jämförelser med idag.
Viktiga händelser
Aspekt: Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar Spår av historien Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan berätta enkelt om Stockholms blodbad. Du kan på ett enkelt sätt och med stödfrågor berätta om Kalmarunionen, Hansan och hur Stockholm grundades.
Du beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna och gör jämförelser med dagens sjukdomar och sjukvård. Du kan berätta om Stockholms blodbad på ett utvecklat sätt, där du lyfter fram orsaker och konsekvenser. Du kan berätta om Kalmarunionen, Hansan och hur Stockholm grundades. Du kan nämna någon orsak till att dessa tre händelser inträffade.
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Aspekt: Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar Spår av historien Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser/stånd levde under medeltiden.Du kan namnge de fyra stånden och beskriva maktfördelningen mellan dem. Med hjälp av frågor kan du göra jämförelser med hur vi lever idag. Du kan berätta om någon lag och något straff på medeltiden. Du kan exempel på en olikhet från vår tids lagar och straff.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser/stånd levde under medeltiden. Du kan namnge de fyra stånden och beskriva maktfördelningen mellan dem. Du kan göra jämförelser med hur vi lever idag. Du kan berätta om några lagar och några straff på medeltiden. Du kan exempel på tre olikheter från vår tids lagar och straff.
Begrepp
Aspekt: Historiska begrepp
Du förstår och kan använder några av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Du förstår och kan använda fler av de begrepp som vi har arbetat med både när du talar och skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: