Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/Svenska ämnesövergripande om människokroppen.

Skapad 2019-10-24 15:51 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 6 Biologi Svenska
När vi läser om människokroppen, sjukdomar och hälsa samarbetar vi både muntligt och skriftligt med svenskämnet.

Innehåll

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska vi på NO-lektionerna lära oss:

 • Vad hjärtat har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad blodet har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad levern har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad lungorna har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad huden har för funktioner (uppgifter) och varför det är viktigt.
 • Vad skelettet har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad musklerna har för funktion (uppgift) och varför det är viktigt.
 • Vad en cell är.
 • Vad som händer med maten på olika ställen i matspjälkningsprocessen (munnen, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen, ändtarmen).
 • Vilka våra fem viktigaste näringsämnen är.
 • Vad som orsakar vanliga sjukdomar som förkylning, magsjuka.
 • Hur man blir frisk från vanliga sjukdomar som förkylning.
 • Några hälsorisker som finns och vilka konsekvenser de kan få.
 • Några vanliga hälsoproblem/sjukdomar som kan drabba människor.
 • Några viktiga saker att tänka på för god hälsa.
 • Varför motion är bra.

 

I det här arbetsområdet ska vi på svensklektionerna träna på att:

 • berätta och beskriva saker för andra
 • planera och förbereda en muntligt redogörelse
 • hålla oss till ämnet
 • framföra åsikter och tankar
 • komma med underbyggda resonemang (förklara och motivera våra tankar och åsikter på ett bra sätt)
 • lyssna på vad andra säger
 • bygga vidare på vad någon sagt
 • ställa frågor
 • fördjupa och bredda samtal
 •  

Bedömning

NO: Vi kommer att bedöma dina kunskaper i främst två olika uppgifter:

 • Prov om kroppen
 • Samtal om hälsa
 • Du kommer skriva en faktatext.

SV: Vi kommer att ha många tillfällen där du får samtala med andra. Vi kommer också att ha ett bedömningssamtal om hälsa när vi läst om kroppen i NO. Du kommer att ha gott om chanser att utveckla din samtalsförmåga och att visa vad du kan.

 

Undervisningens innehåll

NO: Vi kommer att läsa, ha genomgångar, se filmer och anteckna om det som står under lärandemålen. Ni kommer också att arbeta i hem- och expertgrupper för att träna på att söka information på egen hand och kunna presentera den för andra. I det arbetet ska ni på något sätt illustrera det organ/den funktion ni fått att fördjupa er i. Inför bedömningsuppgifterna kommer ni få en lista på vad det är man ska kunna och vi vill att ni tränar både på lektionerna och hemma inför provet genom att läsa på era anteckningar. Inför bedömningsuppgiften samtal om hälsa kommer samarbetar vi med svenskan där vi tränar på att delta i samtal.

SV:

Tekniker för att kunna planera ett muntligt framförande, tex tankekarta, stödord, lista.

Om kroppspråkets påverkan när vi talar.

Genomgång av/listor på fraser att använda för att:

 • ställa frågor
 • hålla med
 • säga emot
 • fördjupa och bredda samtal

Vi ska prata om hur ett väl underbyggt resonemang ser ut och titta på exempel.

Vi kommer att samtala om många olika saker, tex aktuella händelser, personer, platser, saker, intressen. Det kommer att finnas checklistor och olika metoder för att du ska ha koll på hur delaktig du är.

Du kommer att få träna på att skriva faktatext och bearbeta den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: