Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och världen!

Skapad 2019-10-24 15:55 i Högåsen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Jag och världen är ett tema för att utveckla våra barns intresse för sig själva och vad som gör att just deras kropp kan fungera. Här kommer vi jobba mycket med kroppens inre och även barnens känslor. Vi ska väcka barnens intresse för hur vår värld och vårt samhälle ser ut.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Barnen ska få förståelse för sin egen kropp och bli nyfikna på att lära sig mer om sig själva och få kunskaper kring hur vårat samhälle och värld ser ut.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Vi kommer att arbeta i mindre grupper med projekt kopplat till temat.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 • Vi kommer reflektera tillsammans med barnen efter varje avslutat projekt och även små reflekteringar under gemensam samling. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Undervisningen ska genomföras för alla barnen på vitsippan men i indelade grupper. (månar, stjärnor och regnbågar)

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Sandra och Barbro ansvarar för utbildning
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 •  

  Målet med undervisningen är att barnen ska kunna berätta om hur deras kropp ser ut och kunna berätta hur deras samhälle ser ut. Barnen ska ha kunskaper om världens flaggor.

  _____________________________________________________________________ 

   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: