Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritt val i textilslöjden år 9

Skapad 2019-10-24 16:06 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
I detta område får du själv välja valfri teknik som du ska arbeta med under läsåret. Du kan kombinera olika tekniker i ditt arbete inom arbetsområdet arbetar du med olika delar; idéutveckling, övervägande, framställning och utvärdering. Du får också möjligheten i arbetsområdet att visa din förmåga att planera ditt arbete utifrån egna förutsättningar och tillgång på tid och resurser.

Innehåll

Arbetssätt

Arbetsområdet inleds med introduktion och genomgång av olika tekniker

Din uppgift blir att tillverka ett slöjdalster med hjälp av lämpliga redskap och symaskin och (i mån av tid) ge den ett personligt uttryck genom att använda någon av teknikerna: textiltryck, applikation eller broderi. 

Du kommer arbeta så självständigt du kan utifrån en skriftlig beskrivning och med handledning av läraren.

När slöjdalstret är färdigsytt kommer du skriva en utvärdering med hjälp av slöjd ord i ett designhäfte.

 

Syfte med arbetet

Ge elever möjligheter att fördjupa sig i valfri teknik.

I arbetsområdet "fritt val" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att;

Att på egen hand och med handledning välja ett valfritt arbete utifrån inspirations material, egna idéer och andra inspirationskällor.

Samt planera arbetet och konstruera skisser, modeller och mönster

  •  SlSyfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  •  SlSyfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  •  SlSyfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  •  SlSyfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

  • Presentera ett arbete utifrån egna idéer och/eller annan inspirationskälla.
  • Planera ditt arbete och genomföra det inom tidsramen.
  • Utföra ditt arbete med hjälp av egna kunskaper, skriftliga instruktioner, samt lärarens genomgångar och instruktioner. 
  • Dokumenterar och värderar din arbetsprocess och de överväganden du har gjort under arbetets gång. 

Ditt arbetsprocess bedöms successivt under terminen och när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med ditt designhäfte/utvärdering.

Uppgifter

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 7-9 Gärdesskolan ht19

Slöjdmatris år 7-9

F
E
C
A
Design och tillverkning
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantverksskicklighet och säkerhet
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Hur och varför
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utveckla idéer
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Eleven har ännu inte visat kunskaper som motsvarar nivån för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: