Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schack-klubb

Skapad 2019-10-25 10:12 i Fontin fritidshem Kungälv
Grundskola F – 1 Matematik
Nu drar vi igång med schackklubben här på Sjöstjärnans fritids. Schackklubben är en frivillig aktivitet för de fritidsbarn som är sugna. Då vi träffas en gång i veckan och spelar schack. Till att börja med lär vi oss om de olika pjäserna, vad de heter och hur de flyttar sig. Sedan kommer vi att lära oss att spela med varandra.

Innehåll

Mål: (Vad)
-Alla Sjöstjärnans barn får vara med  schackklubben om de vill. 
-Eleverna får träna sig på att tänka, räkna ut saker, se framåt, göra egna bedömningar och fatta beslut.
-De tränar sig också på att vänta på sin tur, ha tålamod och koncentrera sig.
-De har roligt!


Arbetssätt (Hur)
 Vi använder oss av materialet från Sveriges schackförbund

Vi kommer att få:

 • ta del av genomgångar och höra vuxna berätta om grunderna i schack
 • besök av elever i årskurs 4 som hjälper och visar hur man spelar schack.
 • spela schack på fritids en gång i veckan gemensamt.
 • Kunna spela på egen hand på vanliga fritids eftermiddagar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: