👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med fötterna- Bubbelplast

Skapad 2019-10-25 12:35 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Måla med bubbelplast på fötterna

Innehåll

 

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Denna månaden är det fokus på att uppleva med fötterna och barnen älskar att skapa och måla. Därför har vi planerat denna aktivitet där barnen ska få uppleva med sina fötter med bubbelplast medans de målar.

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målen:

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Barnen ska med bubbelplast få känna att det är bubbligt under fötterna samt att lärandeobjektet även är färg. 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Metoden är: vygotskij vi valde att ha en äldre och en yngre där den yngre kunde se när den äldre utförde aktiviteten. Vilken gör att den yngre ville även testa.

Material: Bubbelplast utformad till strumpa. Papper, färg.

Miljö: inne i ataljen. 

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18