Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen, kristendomen och Islam-de monoteistiska religionerna

Skapad 2019-10-25 12:50 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med tre stora-viktiga världsreligionerna. De kallas för monoteistiska eftersom alla tre tror på en Gud och Abrahamitiska för att Abraham var deras stamfader. Vi kommer att lära om religionernas likheter och skillnader och hur de har påverkat människorna under historiens gång och även idag.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med tre av världens viktiga religioner, judendomen, kristendomen och Islam. Vi kommer att ha genomgångar, olika diskussionsformer,se på dokumentär-pedagogiska filmer, olika övningsuppgifter samt instuderingsfrågor. Vi kommer att ha ett skriftligt förhör i slutet av arbetsområdet där ni (eleverna) visar vad ni lärt er. Det blir v.49 och mer specifikt datum för varje klass tar läraren upp med berörda grupper.

- Ha kunskaper om världsreligionerna: judendomen kristendomen och Islam där vi ska resonera likheter och skillnader mellan de.

- Visa samband mellan religiösa uttryck samt centrala tankegångar.

- Ha kunskaper om världsreligionernas symboler, högtider, heliga platser.

- Kunna resonera/reflektera vad begreppen etik och moral innebär t.e.x vad som är rätt och orätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Judendomen, kristendomen och islam- Monoteistiska religionerna

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
VÄRLDSRELIGIONERNA
Judendom, kristendom och islam Likheter och skillnaderna mellan de.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
ETIK OCH MORAL
Etiska begrepp Moraliska frågor
 • Re  A 6
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
CENTRALA TANKEGÅNGAR
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: