Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och funktioner åk 9

Skapad 2019-10-25 13:40 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Inom matematiken används ordet funktion när man vill beskriva sambandet mellan variabler. Man kan beskriva en funktion med en tabell, en graf eller en formel.

Innehåll

Matematikplanering klass 9  

Samband och funktioner

 

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

 

Beskriva och använda begreppet funktion

Tolka och rita punkter i koordinatsystem

Med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva:

   - linjära funktioner

   - proportionaliteter

   - mönster

   - talföljder

Beskriva och använda räta linjens ekvation

 

 

Begrepp:

formel

ekvation

variabel

funktion

samband

tabell

graf

linje

koordinatsystem

koordinater

riktningskoefficient

konstantterm

räta linjens ekvation

aritmetisk talföljd

geometrisk talföljd

 

Dag/lektion  Område                                      Tal           Sida/or

     

Lekt. 1          Vad är en funktion                                                         1-7                   98-99

                                                                                                                                                       

Lekt. 2-3       Linjära funktioner                                                           8-15                100-101

                                                                                                                            

Lekt. 4-5       Linjära funktioner och koordinatsystem                        16-24               102-103                   

                     

Lekt. 6-7       Räta linjens ekvation                                                     25-30               104-105

 

Lekt. 8          Bestäm linjens ekvation                                                 31-32               106

 

Lekt. 9        Rita linjens ekvation                                                       33-38              107

  

Lekt. 10-11  Talföljder                                                                         39-52              108-110          

 

Lekt. 12        Formler                                                                            53-57              111

                     

Lekt. 13        Diagnos                                                                         

 

Har man inte klarat alla moment på diagnosen arbetar man med dem på blå kursen, för att sedan ifall man hinner göra så mycket som möjligt på röd kurs och fördjupningar.

 

Röd kurs                           

Lekt. 15        Mer om linjära funktioner                                                1-14                 130-132

                     

Lekt. 16        Mer om linjens ekvation                                                 15-18               133

 

Lekt. 17        Mer om talföljder                                                             19-28              134-135

                                                                                       

Lekt. 18        Mer om formler                                                                29-35              136

 

 

Lekt. 19-20   Repetition och fördjupning                                           

 

 

 

Fördjupning:

 

Uppslaget s. 112-113                  

Uppslaget s. 129

Uppslaget s. 137  

Svarta sidorna s. 138-139

 

Läxor:

 

Repetition 9 görs vecka 3

Repetition 10 görs vecka 4

Repetition 11 görs vecka 5

Repetition 12 görs vecka 6

 

 

 

 

 

 

- 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: