Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år 7 Instrumentspel och sång - Övningar

Skapad 2011-10-21 10:22 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Konkretisering av Målen

Du ska öva in olika uppgifter på piano, gitarr, elbas, trummor och ukulele. Dessa övningar ska du visa läraren.

Arbetssätt

Vi återkopplar till de övningar som du gjorde år 6. Du skall öva in följande övningar:

Piano: De vita tangenternas namn på pianot. Hur man räknar ut ett durackord och ett mollackord. Spela med ackord "Lilla Snigel", "Idas Sommarvisa" och "The Lions Sleep Tonight".

Gitarr: Namnen på gitarrens strängar. Tabulatur - vad är det? Spela "Smoke on the Water" Hur man läser av en ackordanalys. Spela sex stycken ackord på gitarr (C, D, G, A, Em, Am).

Elbas: Var sitter de olika tonerna på basen. Spela fyra övningar: "Hit the road Jack", "Cirkusmusik", "Tom Dooley - pumpbas", "Tom Dooley - växelbas"

Trummor: Trumsetets delar Enkla trumnoter Spela "4/4-takt", "3/4-takt", och "6/4-takt"

Ukulele: Spela ackord Spela "Get Back" och "Sånt är Livet"

Extra Uppgift om du är klar: Spela melodi på piano. Spela ackord och melodi samtidigt på piano. Spela med uppbrutna ackord (arpeggio/plockspel) på gitarr eller piano. Samtidigt som du spelar de sånger du övat in så sjunger du. Öva in fler sånger

Bedömning

Din prestation bedöms efter hur väl du:

 • kan spela med timing och flyt på basinstrument.
 • kan spela med timing och flyt på ackordinstrument.
 • kan spela med timing och flyt på rytminstrument.
 • kan spela avista (d.v.s. utantill utan text eller ackord).
 • kan ge omdömen och om ditt eget och andras musicerande så att du kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Redovisning

Redovisning sker löpande när du övat in ett moment. Du visar då läraren dina kunskaper.

Matriser

Mu
Martin Lignell Musikmatris 7-9 Torås

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknik
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik.
Spel-/Sångstil
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med passande karaktär.
Musikalsik tolkning
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Samspel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god timing.
Melodispel
Eleven kan spela enkla melodier med viss timing.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla melodier med god timing.
Ackordspel
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Basspel
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: