Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och tolka skönlitteratur

Skapad 2019-10-26 11:52 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Under ett par veckor kommer vi att läsa romanen "Vi kom över havet" av Julie Otsuka och med den som utgångspunkt diskutera begrepp som genre, berättarperspektiv och tema. Momentet avslutas med en skriftlig litterär analys och ett bokseminarium där ni kommer att diskutera bokens genre.

Innehåll

v.36 Låna kursböcker. Börja läsa romanen "Vi kom över havet".

v.37 Individuell kortskrivning och bokdiskussion.

v.38 Bokdiskussion och arbete med olika texttyper.

v.39 Bokdiskussion och förberedelse inför den skriftliga bokanalysen.

v.40 Bokdiskussion och förberedelse inför den skriftliga bokanalysen.

v.41 Skriva litterär analys (Digiexam).

v.42 Seminarium om hur boken förhåller sig till sin genre (4-5 personer per grupp).

Uppgifter

 • Litterär analys

 • Bokseminarium

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: