Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-10-26 12:18 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 6 Svenska
Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser. Läs och njut!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom en ökad läsförståelse ska du bli duktigare på att förstå skriven text och dess innehåll.

 


Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, gemensamma samtal och eget arbete. Du deltar i samtal och diskussioner om de texter vi läser gemensamt och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med. 

 

 

Det här ska du lära dig

- Utveckla din läsförståelse

- utveckla din förmåga att läsa mellan raderna.

-Utveckla din förmåga att dra slutsatser

- Träna dig på att analysera och diskutera innehållet i en text.

 


Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 Lässtrategier

 

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att vara delaktig på lektionerna när vi samtalar i helgrupp.

Att läsa texter och svara på de tillhörande frågor som vi kommer arbeta med utifrån boken "Mer mellan raderna" och "Zickzack"

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsförståelse

otillräckliga kunskaper
E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte läsa olika typer av texter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan till viss del läsa olika typer av texter för barn genom att till viss del använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn med flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ännu inte göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Eleven behöver vidareutveckla grundläggande läsförståelse.
Du kan till viss del göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med godkänd koppling till sammanhanget. Du visar god läsförståelse
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Du visar god läsförståelse
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget. Du visar mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du behöver utveckla din förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmågan att reflektera över din läsning.
Du har till viss del förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmåga att reflektera över din läsning.
Du har förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt förmåga att reflektera över din läsning.
Du har god förmåga att utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang samt förmåga att på ett bra sätt reflektera över din läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: