Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2019-10-27 17:40 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
I läroplanen för förskolan lyfter man fram vikten av att barnen får vara delaktiga i sin utbildning. Barnens intressen och behov ska påverka hur verksamheten utformas och vi ska arbeta för att ge dem en ökad förståelse för vad demokrati innebär.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barnen i den aktuella gruppen är mellan ett och tre år gamla. Vi kan se att de ofta uttrycker sin vilja i olika situationer som uppkommer på förskolan och visar ett intresse för att påverka sin situation i. De uttrycker sina tankar, känslor och upplevelser på olika sätt; med ord, läten och/eller kroppsspråk.

Mål

Vårt mål är att barnen ska utveckla sin förmåga att:

- formulera sin tankar och upplevelser och känna att de har betydelse för hur verksamheten utformas.

- får en ökad förståelse för vad ett demokratiskt förhållningssätt innebär genom att träna sig på att ta andra människors perspektiv.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att arbeta för att uppnå ovanstående mål genom att:

-        - låta barnens behov styra verksamheten genom att exempelvis ge en god balans mellan aktivitet och vila/återhämtning.

       - ge barnen olika valmöjligheter under en dag på förskolan genom att exempelvis låta dem välja sittplats vid bordet, vilken aktivitet de vill sysselsätta sig med osv.  

       - organisera för en tillåtande miljö där barnen själva kan förse sig med lekmaterial.

       - ge barnen erfarenheter av att man kan tycka och tänka olika.

 

 

 

 

,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: