Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I kemins värld - NÄ

Skapad 2019-10-27 21:59 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Under detta arbetsområde kommer vi jobba med kemi. Ni kommer att få lära er systematiska undersökningar, att laborera och så kommer ni få träffa elektroner, protoner och neutroner. Håll i er, det kommer bli kul!

Innehåll

Vad ska vi göra? 

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta mycket med det mest grundläggande inom kemin. När vi är klara ska ni kunna följande: 

 • Jag kan beskriva på ett enkelt sätt vad atomer är. 
 • Jag kan förklara hur all materia är uppbyggd av atomer. 
 • Jag kan beskriva hur atomer och molekyler hänger samman. 
 • Jag kan skriva en laborationsrapport med stöd av rubriker. 
 • Jag kan genomföra en undersökning utan att riskera min egen eller andras säkerhet. 
 • Jag kan berätta om de olika tillstånd som all materia kan finnas i. 
 • Jag kan berätta om vattnet och luftens sammansättning.

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer varva läsning, dictogloss och skrivning med filmer och små förhör. Vi kommer även göra ett par laborationer för att ni ska få öva på det systematiska arbetssättet. Ni kommer även att få göra en egen laborationsrapport. Det kan även tänkas bli en och annan lek, samt att vi kommer kombinera vårt arbete med Minecraft EDU.  

Veckoplanering

Vecka

Innehåll

45

Vad är en atom? Vad är allting gjort av?

46

Vad finns i atomen och vad är egentligen en molekyl?

47

Vi gör elefanttandkräm och lär oss att göra världens bästa laborationsrapport.

48

Vad finns i vattnet, och vad är så speciellt med just vatten?

49

Vi lär oss om det tjusiga ordet: aggregationsform

50

Vi gör en ny laboration, och vi lär oss mer om laborationsrapporter.

51

Vi undersöker olika sätt att sortera ämnen utifrån deras egenskaper.

2

Vi lär oss mer om luften och de gaser som luften innehåller.

3

Vi har ett prov om ovanstående.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: