👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering i Svenska åk 4 19/20

Skapad 2019-10-27 23:05 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Vad kommer vi att arbeta med i svenska i årskurs fyra? Vi kommer att använda oss av läroboken Bums, samt Gleerups digitala läromedel. Det digitala läromedlet har uppläsningstjänst och eleverna har också tillgång till inläsningstjänst kan lyssna på texten till Bums. Dessutom arbeta vi mycket med fristående läromedel. Vi dokumentera och bearbeta våra kunskaper i skrivbok och på classroom.

Innehåll

  Läsår 19/20

 

Områden vi kommer att behandla:

Ht19

Löpande arbete: Läsa bänkböcker och ett skrivprojekt.

 1. Alfabetet och alfabetisk ordning

2. Läsprojekt "Brorsan är kung" och genus i massmedia

3. Konsten att lära sig nya saker

4. Skrivarskola

5, Lyssna lyhört och prata proffsigt

Vt 20

Löpande arbete: Läsprojekt/ läsa bänkböcker och ett skrivprojekt

6. Lust att läsa

7. Bland bokstäver och ord

8. i massmediernas värld 

 

Metoder och arbetssätt

Läsa  

 • Högläsning av lärare.
 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Boksamtal.
 • Gemensamt läsprojekt, samtal och reflektioner.
 • Öva läsförståelse.
 • Läsa och förstå instruktioner.
 • Läsa upp egna och läsa andras berättelse.

Skriva 

 • Skrivprojekt
 • Arbeta med olika texttyper.
 • Öva på att redigera sina texter.
 • Öva handstil

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal i klass, grupp och par.
 • Aktivt lyssna.
 • Träna på att återberätta och sammanfatta.
 • Öva att presentera och redovisa.

Information och källkritik 

 • Gemensamma reflektioner om källor och dess tillförlitlighet.
 • Studieteknik 

Grammatik  och språklära

 • Genomgångar och övningar om några ordklasser
 • Träna på och bli säker på att använda skiljetecken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6