Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sago-tema Bockarna Bruse

Skapad 2019-10-28 08:52 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 3 Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet
Temaarbetet syftar till att eleverna ska få möta sagan om Bockarna Bruse på genom lekar, spel, sång och berättande.

Innehåll

Temaarbetet syftar till att eleverna ska få möta sagan om Bockarna Bruse på genom lekar, spel, sång och berättande. 

Innehåll

Planeringen syftar till att undersöka och arbeta med sagan om Bockarna Bruse. Planeringen rör centralt innehåll i alla fem ämnesområden.

 

Arbetssätt:

 • Titta och lyssna på sagan på projektor
 • Flanosaga i grupp och enskilt
 • Sjunga om Bockarna Bruse
 • Memory med figurer och saker från sagorna
 • Färgläggning av figurer och saker från sagorna
 • Sortering med saker utifrån sagorna
 • Rörelselek/hinderbanor med begreppen "över och under"
 • Lek med figurerna från sagan
 • Få möta några svenska skogsdjur

 

Centrala begrepp:

 • Först mitten, sen
 • Stor och liten
 • Över och under
 • Begrepp - skogsdjur 

 

Tidsplanering:

 Temaarbetet genomförs under veckorna 45-50

 

Detaljplanering

Varje dag:

Flanosago på samlingen i två grupper

Avsluta dagen med att titta på filmen om Bockarna Bruse

Veckoplanering:

Vecka 45

Mån: memory i en grupp - något annat i en annan grupp typ lekgrupp med djur???

Tis: sjunga

Ons: Måla stora bocken

Tors: jobba med begreppen "stor och liten" (sortering, papunet?)

 

Vecka 46

Mån: memory

Tis: sjunga och leka med figurerna

Ons: måla mellan bocken

 Tors: jobba med begreppen "stor och liten" (sortering, papunet?)

 

Vecka 47

Mån: memory

Tis: sjunga och leka med figurerna

Ons: måla lilla bocken

 Tors: jobba med begreppen "stor och liten" (sortering, papunet?)

 

Vecka 48

Mån: memory

Tis: sjunga och leka med figurerna

Ons: Rörelselek  - över & under, först, mitten, sist

Tors: jobba med begreppen "stor och liten" (sortering, papunet?)

 

Vecka 49

Mån: memory

Tis: sjunga och leka med figurerna

Ons: Rörelselek  - över & under, först, mitten, sist

Tors: jobba med begreppen "stor och liten" (sortering, papunet?)

 

Vecka 50

Mån: memory

Tis: sjunga och leka med figurerna

Ons: Rörelselek  - över & under, först, mitten, sist

Tors: jobba med begreppen "stor och liten" (sortering, papunet?)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3

Matriser

MOT VEU KOM ES
Sago-tema Bockarna Bruse

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Olika aktiviteter
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.

MOT VEU KOM ES
Sagotema Bockarna Bruse Kommunikation 3C

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.

MOT VEU KOM ES
Sagotema Bockarna Bruse estetisk verksamhet 3C

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Framställa bilder
Eleven kan delta i att framställa bilder med olika former och tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Sjunga och spela
Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
Musicera och dramatisera
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Visa igenkännande & samspel
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: