Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT åk 2

Skapad 2019-10-28 10:12 i Rosendals skola Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Höstterminens arbete i matematik

Innehåll

Mål

 • Hantera talområdet 0-100
 • Addera och subtrahera ental och tiotal
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • Addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Delnings- och innehållsdivision
 • Tal i bråkform
 • Problemlösningsstrategier
 • Blockprogrammering

Arbetssätt

 • Vi arbetar laborativt
 • Pratar matematik och diskuterar tillsammans
 • Färdighetstränar analogt och digitalt
 • Använder Favoritmatematik som läromedel
 • Utvecklar problemlösningsstrategier via tankenötter och klurisar
 • Övar programmering via Bluebot och olika appar

Du ska visa

 • Att du förstår positionssystemet
 • Att du förstår likhetstecknets innebörd
 • Att du hanterar addition och subtraktion inom talområdet 0-100 med tiotalsövergångar, både i huvudräkning och via skriftlig metod
 • Att du förstår att multiplikation är upprepad addition och att du har automatiserat tabellerna 2 och 10
 • Att du kan använda prioriteringsregeln i tal som 9x2+3
 • Att du förstår delningsdivision (t ex dela lika) och innehållsdivision (t ex hur många gånger ryms 3 i 6)
 • Att du kan enkla bråk (t ex halv, tredjedel och fjärdedel)
 • Att du kan lösa enkla problem med hjälp av att rita och/eller visa vilket räknesätt du använder
 • Att du kan utföra enkel blockprogrammering

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: