Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smått och gott, om mått

Skapad 2019-10-28 11:30 i Östergårdsskolan gr Halmstad
En planering som omfattar HKK och Sv där eleverna fördjupar sina kunskaper i och färdigheter i hur man använder några vanligt förekommande måttenheter.
Grundsärskola 4 – 9 Matematik Hem- och konsumentkunskap
Ett samarbete mellan HKK och Ma där vi fördjupar oss några vanligt förekommande volymenheter, hur de kan mätas, uppskattas och omvandlas.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Arbetsområdet ska syfta till att utveckla kännedom om några vanligt förekommande måttenheter som används i vardagen, hur de kan användas och förstås.

 

Konkretisering av mål

 • Eleverna kommer att få undersöka och använda sig av mått och måttenheter under hem- och konsumentkunskapslektionerna och matematiklektionerna, hur det hänger ihop, kan omvandlas och förstås såväl praktiskt som mer teoretiskt.

 

Eleverna kommer inför start av arbetsområdet medvetandegöras om när de i vardagen kan tänkas stöta på mått- och volymenheter och när och varför det kan vara användbart att känna till dessa samt hur väl de själva är förtrogna med att läsa, avläsa och använda sig av volym och volymenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: