Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-arbete: Sh Reklam i media ur ett genusperspektiv

Skapad 2019-10-28 11:41 i Långhundra skola Knivsta
Grundskola 5 – 6 Svenska Bild Samhällskunskap
Under detta arbetsområde ska du undersöka hur dina åsikter påverkas av reklam i media. Hur de uppstår och kommer till uttryck.

Innehåll

 • Du ska ta del av och reflektera kring flera olika reklambilder.
 • Du ska resonera tillsammans i grupper om vad bilderna föreställer och vad de säger.
 • Du ska jämföra och analysera reklambilder förr och nu. 
 • Du ska skapa en egen reklambild som har ett tydligt budskap med både text och bild.
 • Du ska känna till hur du arbetar källkritiskt.
 • Du ska slutföra arbetet inom tidsramen.

Du kommer att bedömas genom att du slutfört arbetet inom tidsramen och visat att du utvecklat dina förmågor att reflektera, resonera och skapa egna reklambilder med ett tydligt budskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: