Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse Till Musik

Skapad 2019-10-28 12:36 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Målet med undervisningen är att… - eleven ska få röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang - eleven ska kunna delta i lekar, spel och idrotter - eleven ska kunna anpassa rörelser till takt och rytm

Innehåll

Vecka 46-48 arbetar vi med momentet rörelse till musik. Här kommer den pedagogiska planeringen. 

Pedagogisk planering åk 4-6 HT 2019                                             

Dans och rörelse till musik

Målet med undervisningen är att…

-         eleven ska få röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

-         eleven ska kunna delta i lekar, spel och idrotter

-         eleven ska kunna anpassa rörelser till takt och rytm

(Lgr11) Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter, samt utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

I undervisningen ska vi…

      Röra oss på olika sätt till olika sorters musik.

      Öva på takt och rytm i lekar

      Öva på olika danser och andra rörelser till musik.

  

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

 

Du ska visa dina kunskaper genom att delta i de olika danserna samt visa att du kan anpassa dina rörelser till takt och rytm.  

 

Ditt praktiska deltagande på lektionerna i dans och rörelse till musik kommer att ligga till grund för bedömningen. 

 

För att ge eleverna en så rättvis bedömning som möjligt kommer vi att använda iPads för att filma eleverna.

 

Följande matris gäller vid bedömning:

 

E

C

A

 

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm

 

 

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm

 

I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm

 

Elevexempel 1

Elevexempel 2

Elevexempel 3

Delta:

Eleven deltar till viss del i aktiviteten.

Eleven prövar olika rörelser till musik och i danser.

Eleven prövar på och klarar delvis av att växla mellan olika rörelser i danser till musik, i samspel med kramrater och enskilt.

Eleven bidrar på ett enkelt sätt till att planera och hitta på egna danssteg i gruppen.

 

Delta:

Eleven deltar relativt väl i aktiviteten.

Eleven genomför rörelser till musik och i danser.

Eleven prövar på och klarar av att växla mellan olika rörelser i danser till musik, i samspel med kramrater och enskilt.

Eleven bidrar på ett relativt väl sätt till att planera och hitta på egna danssteg i gruppen.

Delta:

Eleven deltar aktivt och engagerat och med stor inlevelse i aktiviteten.

Eleven prövar gärna på och klarar med lätthet av att växla mellan olika rörelser i danser till musik, i samspel med kramrater och enskilt.

Eleven bidrar på ett utvecklat sätt till att planera och hitta på egna danssteg i gruppen.

Anpassa:

Eleven anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven prövar de flesta övningar och hittar de flesta tempon, rytmer och takter.

Eleven försöker anpassa och ändra sina rörelser i förhållande till olika musik- och dansaktiviteter.

Eleven prövar och anpassar vissa rörelser till takt och rytm i sammansatta former och i aktiviteter med kamrat.

 

Anpassa:

Eleven anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven prövar alla övningar och hittar tempon, rytmer och takter.

Eleven anpassar och ändrar sina rörelser i förhållande till olika musik- och dansaktiviteter.

Eleven anpassar vissa rörelser till takt och rytm i sammansatta former och i aktiviteter med kamrat.

 

Anpassa:

Eleven anpassar sina rörelser  väl till aktiviteten.

Eleven prövar alla övningar och hittar obehindrat tempon, rytmer och takter.

Eleven anpassar sig mycket väl och rör sig koordinerat i förhållande till olika musik- och dansaktiviteter.

Eleven anpassar obehindrat sina rörelser till takt och rytm i sammansatta former och i aktiviteter med kamrat.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: