👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: boksamtal

Skapad 2019-10-28 13:06 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer under den här perioden under våren att jobba med boksamtal där vi läser böcker som vi sedan diskuterar gemensamt, Fokus blir att ni ska föra ett samtal där ni lyssnar på andra och själva lär er av gruppen. Vi kommer även att jobba med grammatik och hur vi använder oss av olika strategier för att förstå texter.

Innehåll

 

Under de kommande veckorna ska ni delas in i läsargrupper. Ni kommer att tilldelas en bok som ni ska läsa i grupperna. När ni har läst en specifik mängd text i en bok så ska ni diskutera texten i gruppen. 

Ni kommer att delas in i separata grupper där ni läser böcker i olika genrer och svårighetsgrad.

Vi kommer att jobba med:

 • läsförståelse.
 • grammatiska regler i skrivna texter.
 • hur man varierar sitt sätt att uttrycka sig så att andra människor förstår.
 • läsa böcker enskilt och i grupp.
 • hur man arbetar gemensamt i grupp och låter alla få prata.
 • hur man aktivt lyssnar på den som talar.
 • grammatiska regler och ordklasserna adverb, pronomen och prepositioner.
 • hur man resonerar och analyserar kring texter man har läst.

 

Efter slutfört område ska ni kunna:

 • veta hur man för ett boksamtal.
 • uttrycka era känslor och tankar om en text.
 • muntligt berätta om en bok ni har läst.
 • muntligt sammanfatta handlingen i en bok.
 • Förstå er på grammatiska regler och inneha en djupare förståelse för grammatik och olika ordklasser.

 

Vi kommer att bedöma kontinuerligt hur ni:

 • diskuterar.
 • bygger upp argument.
 • uttrycker er muntligt.
 • muntligt framför det ni har läst.
 • muntligt visar att ni har förstått texten ni har läst.
 • resonerar kring texter som ni har läst.
 • Olika grammatiska regler och ordklasser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6