Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4-6 läsårsplanering HT 19-VT 20

Skapad 2019-10-28 13:15 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Läsårsplanering 2019-2020
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Läsårsplanering för läsåret 2019-2020. Ändringar kan förekomma. Hälsning Kenth, idrott och hälsa lärare.

Innehåll

Idrott & Hälsa HT-19 åk 4-6

Vecka

Aktivitet

34-35

LEKAR & SAMARBETSÖVNINGAR

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer genom olika lekar utomhus.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

 V. 34 torsdag, Simtest åk 5 och 6

36-39

ORIENTERING & UTEVISTELSE

 

Friluftsliv, utevistelse & rörelse

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Allemansrättens grunder. Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden & miljöer,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Vecka 37 Vandring samt teoriuppgift åk 6.

Vecka 39 Orienteringsdag Judarskogen åk 1-6

40-41

LEKAR, SPEL & IDROTTER

 

Friluftsliv, utevistelse & rörelse
Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med redskap. Lekar och fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

42-43

INOMHUS-perioden börjar!

STYRKA & KONDITION

-hur träning påverkar hälsan, teori & praktik

 

Rörelse, hälsa & livsstil

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med gymnastikredskap. Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

44

HÖSTLOV

 

 

45

STYRKA & KONDITION

-hur träning påverkar hälsan, teori & praktik

 

Rörelse, hälsa & livsstil

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med gymnastikredskap. Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Teoretisk förhör åk 5.

Teoretiskt prov åk 6.

46-48

DANS OCH RÖRELSE TILL MUSIK

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

49-50

BOLLSPEL & BOLLEK

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med redskap. Lekar och fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

51

ÖNSKEVECKA & UPPSAMLING

 

 

 

 

SIMNING: Separat information angående simning till berörda elever.

Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. Lekar och rörelse i vatten. Badvett och säkerhet vid vatten.

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Kunskapskrav för betyget E* i åk 6:

Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

*Vilket innebär att elever som inte är simkunniga enligt definitionen ovan inte kan få godkänt i ämnet Idrott & Hälsa.

Idrott & Hälsa VT-20 åk 4-6

 

Vecka

Aktivitet

2-5

KROPP & SINNE samt FÖREBYGGANDE AV SKADOR

 

Hälsa, livsstil & rörelse

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Träningsdagbok åk 5 och 6

6-7

NÄTSPEL

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med redskap, olika lekar, spel och idrotter.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

8

Säkerhet vid vatten vintertid

 

Friluftsliv, utevistelse & rörelse. Säkerhetvid vatten vintertid.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Skridskodag åk 4-6

9

SPORTLOV

10-11

REDSKAP

 

Rörelse, hälsa & livsstil

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med gymnastikredskap. Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang, bl.a. till musik,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

12-14

DANS OCH RÖRELSE TILL MUSIK

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Dansdag 3/4

15

PÅSKLOV

 

16-17

UTOMHUS-perioden börjar!

 LEKAR, SPEL & IDROTTER / FRIIDROTT

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med redskap. Lekar och fysiska aktiviteter inomhus. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

18-19

FRILUFTSLIV
 
Friluftsliv, utevistelse & rörelse
Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med redskap. Lekar och fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

-          att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

-          att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Teoretisk uppgift åk 6.

 

20-21

FRIIDROTT/ LEKAR, SPEL & IDROTTER

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med redskap. Lekar och fysiska aktiviteter inomhus. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

Friidrottsdagar mån-ons v.21

 

22-24

LEKAR, SPEL & IDROTTER

 

Rörelse

Sammansatta grovmotoriska grundformer i kombination med redskap. Lekar och fysiska aktiviteter inomhus. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Förebyggande av skador, t.ex. genom uppvärmning.

 

Förmågor:

-          att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang,

-          att förebygga risker vid fysisk aktivitet,

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: