Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling

Skapad 2019-10-28 13:25 i Eken/Regnbågen Hofors
Förskola
Vi odlar tillsammans med barnen.

Innehåll

Naturvetenskap och Teknik

Frön och odling

 

Syfte

Vi låter barnen få leta efter kärnor och frön från frukter och grönsaker. Barnen får använda fler sinnen genom att även lukta och smaka. Vi planterar, vattnar och undersöker vad som kan komma upp. 

 

 

 Tidigare forskning

 • meningsskapande process kan studeras som en praktisk epistemologi där hela händelser undersöks och meningsskapandet klargörs då vi observerar och analyserar handlingar, dess konsekvenser, nya och eventuellt förändrade handlingar med eventuellt andra konsekvenser.

 

 • Utmaningen har hanterats genom att utgå från en pragmatisk förståelse av natur och för meningsskapande, vilket innebär att förstå natur som något odefinierat, osäkert och som har relationer

 • till människors handlingar, erfarande och liv.

 • pedagoger mer aktivt involveras i barnens naturmöten visar avhandlingens resultat hur pedagogerna guidar barnens meningsskapande vidare med hjälp av skilda riktningsgivare.

 

 • Pedagogernas riktningsgivare är ibland normativa och guidar barnen mot vad som är tillåtet och/eller korrekt att göra, exempelvis genom att bekräfta barnens handlingar eller att om-orientera barnens handlingar mot att göra på ett annorlunda sätt.

 

 • barn skapar kontinuerligt mening om sin fysiska omvärld och lär sig hantera den för att komma vidare i sina handlingar.

SUSANNE KLAAR Naturorienterad utbildning i förskolan s.89ff.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: