👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2019-10-28 13:54 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik Bild
Utifrån NTA-lådan "förändringar" arbetar vi inom området blandningar och lösningar.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med

 • Blandningar

 • Lösningar

 • Sortera olika material

 

Områdesbeskrivning och mål

Visa lärande

Du kommer att få visa din förmåga genom att:

 • Sammanfatta fakta
 • Experimentera
 • Dokumentera dina resultat
 • Samarbeta och diskutera resultat samt jämföra resultaten med andras

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Muntligt återberätta fakta
 • Skriftligt sammanfatta fakta
 • Hur du arbetar med olika experiment
 • Hur du dokumenterar dina resultat
 • samarbeta i grupper samt par inom de olika experimenten

Områdesbeskrivnig och undervisning

 • Vi kommer att läsa korta texter
 • Vi kommer att lyssna på texter
 • Vi kommer titta på filmer
 • Vi kommer skapa korta filmer
 • Vi kommer att arbeta med laborationer/experiment
 • Vi kommer samarbeta och diskutera fram olika lösningar
 • Vi kommer att dokumentera våra svar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk Bl
Matris Kemi - förändringar

Kunskapskrav
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når gott och väl kunskapskraven
 • NO
 • NO
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO
 • NO
Eleven kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, samt vatten och luft.
 • NO
 • NO
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO
 • NO
 • NO
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO
 • NO
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.