👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet regnbågen 19/20

Skapad 2019-10-28 13:59 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Regnbågen

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Delmål 

1 Naturvetenskapsverb. Vi har valt att koncentrera oss på fysikverb så som att flyta, sjunka, glida, rulla, hoppa och snurra. 

2 Barns arbetsteorier om naturvetenskap. 

Nuläge

1 Vi har valt att fördjupa oss i vissa verb. Vi har valt att göra aktiviteter både ute och inne. 

2 Vi har valt att testa verbet blåsa genom att testa olika varianter. 

Utveckling pågår när barnen

1 Utveckling pågår när barnen får förståelse för vad fysikverb är och när de får fysisk testa att utföra olika aktiviteter både med kroppen och med olika material. Även när barnen själva kan börja utforska verben, så skapas en förståelse.   

2 Utveckling pågår när barnen lär sig naturvetenskap ¨av sig själva ¨ genom att utforska sin omvärld. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1 Vi vill arbeta med verben både ute och inne. I skogen tänker vi undersöka hur olika naturmaterial kan rulla och glida. Inne tänker vi undersöka hur olika material flyter och sjunker, tanker är att barnen kan ställa hypoteser vad de tror.  

2 Vi tänker att ta sugrör och låta barnen blåsa i, på olika föremål som barnen har själv plockat.  

Så här ska vi följa upp

1 Vi delar upp barnen i mindre grupper för att skapa arbetsro och lyssna in hur barnen tänker. Vi kommer att dokumentera. 

2 Vi tar barnen i samma åldrar. Vi tänker att göra aktivitet inomhus så att det blir lite enklare för barn att hitta föremål. Vi kommer också att dokumentera.  

Uppföljning

1 Vi ska följa och dokumentera barnens lärande och i avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

1 På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Uppgifter