Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa - flyt i och förståelse av läsningen.

Skapad 2019-10-28 14:16 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Det är viktigt att kunna läsa och förstå det man läser. Under terminen kommer du att få träna läsning på olika sätt, öva på din läsförståelse och delta i samtal kring texter.

Innehåll

Syfte:

Göra dig säkrare på att kunna läsa och förstå olika slags texter samt träna din förmåga att föra samtal kring texterna.

 

Konkretiserade mål:

 • att kunna läsa en för åldern anpassad text med flyt.
 • att kunna läsa och förstå för åldern anpassade fakta- och skönlitterära texter.
 • att kunna resonera kring en upplevd text.

 

Undervisningen:

Du får dagligen läsa skönlitterära böcker.

Träning att läsa och tolka faktatexter görs dagligen i de olika ämnena både självständigt och tillsammans med andra. .

Läsförståelse tränas såväl genom korta varierade texter som genom faktatexter i de olika ämnena.

Vi läser, diskuterar och tolkar budskap i olika texter, både tillsammans och i grupp.   .

 

Bedömning:

Bedömning görs kontinuerligt genom att vi läser, tolkar och för samtal kring olika texter. Detta görs såväl utifrån läsning av skönlitteratur som arbete med faktatexter. Vi bedömer hur väl utvecklad din läsförmåga är, genom att lyssna på din läsning och  lyssna av vad du förstått av innehållet. 

Slutlig bedömning görs sedan i matris. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsa - flyt i och förståelse av läsningen.

Ej uppnått nivå 1.
Nivå 1.
Nivå 2.
Nivå 3.
Läsa med flyt.
Du klarar att avkoda de flesta orden (helordsläsning) och har en fungerande ljudningsstrategi för att ta dig framåt i texten.
Du klarar att avkoda orden i en text rätt och har en väl fungerande strategi för att ta dig framåt i texten.
Du klarar att avkoda orden i en text rätt och har en effektiv strategi som tar dig framåt i texten.
Du läser till stor del med flyt men stannar upp och avkodar (ljudar) många ord varav en del avkodas på felaktigt sätt. Till viss del tar du hänsyn till skiljetecken i texten.
Du läser med gott flyt och vid enstaka tillfällen stannar du upp för att avkoda. Du läser om och självrättar vid behov. Du tar hänsyn till skiljetecken.
Du läser med ett mycket gott flyt och tar dig på ett enkelt sätt genom texten. Du stannar upp vid skiljetecken och läser med intonation och variation.
Du förstår delvis det du läser.
Du förstår till stor del det du läser.
Du förstår det du läser.
Läsförståelse
Du kan: - till stor del svara på frågor där du hittar svaren i texten,
Du kan: -svara på frågor, såväl de du kan finna svaren på direkt i texten som de som står mellan raderna,
Du kan: - svara utvecklat på frågor där du hittar svaren i texten, mellan raderna och från egna erfarenheter,
- föra ett enkelt samtal kring det texten berättar,
-föra ett samtal kring det texten berättar,
-föra ett välutvecklat samtal kring det texten berättar,
-sammanfatta texten enkelt och då visar du att du till viss del förstått budskapet texten vill förmedla.
-sammanfatta texten och då du visar att du förstått det texten vill förmedla.
göra välutvecklade sammanfattningar, kommentera och utveckla textens centrala delar.
Tolka och föra resonemang kring budskap i texter.
Du berättar kort och deltar i resonemang endast då du ombeds göra så.
Du berättar och deltar till stor del i resonemang.
Du berättar utförligt och välutvecklat och deltar aktivt med väl underbyggda resonemang.
Ditt sätt att resonera är enkelt. Din beskrivning av upplevelsen kring det du läst är mycket kort.
Du för till viss del utvecklade resonemang. Din beskrivning av upplevelsen av det du läst är till viss del utvecklad.
Din beskrivning av upplevelsen kring det du läst är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: