Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd (textil) år 3

Skapad 2019-10-28 14:20 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 3 – 9 Slöjd
Du får lära dig att använda symaskin på ett grundläggande och säkert sätt. Vi tränar på att sy utan och med tråd på papper och tyg (ex. slöjdpåse). Samtidigt arbetar vi med grunderna i virkteknik som löpöglor, luftmaskor och fasta maskor. Vi pratar om begreppet återbruk när vi dekorerar glasburkar med våra luftmaskor. Vi tar reda på vad det är för material i våra kläder. Lär oss skilja på några natur- och konstfibrer, var de kommer ifrån, vem som odlar/tillverkar, hur det påverkar människor och miljö. Vi diskuterar fortlöpande aktuella händelser med kopplingar till slöjdämnet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling. (Lgr 11)

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära och anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.(lgr11, kap. 1och2)

Vi går igenom hur du sköter och använder symaskin på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du lär dig de praktiska momenten genom att följa muntliga och skrivna instruktioner.
Du har ideer om hur slutprodukten ska se ut. (Ex. om det ska bli en slöjdpåse eller något annat och hur den/det i så fall ska se ut vad gäller form, färg och material.)
Vi lär oss garnteknik med hjälp av arbetsbeskrivningar för att träna läsförståelse.
Vi lär oss om olika material genom att se vad våra kläder är tillverkade av.
Du skriver veckorapport vid varje lektionstillfälle som berättar vad du arbetat med.
Vi tar upp dagsaktuella händelser med anknytning till slöjdämnet.

Visa vad du lärt dig

Vi går igenom varför och hur man värderar sitt arbete i slöjdprocessen och gör en gemensam skriftlig utvärdering efter varje avslutat arbetsområde.

Tidsram

Arbetsområdena kommer att ta hela terminen i anspråk

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av komunens bedömningsmatriser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: