Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd (textil) år 4

Skapad 2019-10-28 14:35 i Bockaraskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 9 Slöjd
Du tränar dina kunskaper i symaskinsömnad under tiden som du tillverkar din slöjdpåse.Parallellt med detta arbetar du vidare med olika garntekniker som virkning och stickning.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ideèr, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultatet. (Lgr. 11)

 

Arbetssätt och undervisning

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem och den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. (lgr 11, kap. 1 och 2)

Vi repeterar basfunktionerna på symaskin och använder arbetsbeskrivningar till våra olika slöjdprojekt för att träna läsförståelse och logiskt tänkande.
När du lär dig att virka gör du det både med hjälp av muntliga och skriftliga instruktioner och du får se olika exempel på vad som är möjligt att använda tekniken till när man lärt sig grunderna. Vi tittar också på olika garntekniker i ett historiskt perspektiv.
Vi prövar att trycka på textil med schabloner.
Vi pratar om färgers påverkan på miljön och hur vi kan förhålla oss till detta som konsumenter av olika textila produkter (ex. kläder).
Du skriver veckorapport vid varje lektionstillfälle som berättar vad du arbetat med.
Vi tar fortlöpande upp dagsaktuella händelser med anknytning till slöjdämnet.
 

Visa vad du lärt dig

Vi repeterar varför och hur man värderar sina arbetsinsatser i slöjdprocessen och gör en gemensam skriftlig utvärdering efter varje avslutat arbetsområde.

Tidsram

Arbetsområdena kommer att ta  terminen i anspråk.

Bedömning

Bedömningar sker i slutet av terminen med hjälp av kommunens bedömningsmatriser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: