Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Arbetsliv

Skapad 2019-10-28 14:41 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur har arbetslivet och villkoren på den svenska arbetsmarknaden förändrats? Vad innebär sysselsättning och arbetslöshet för individen och för samhället? I avsnittet kommer du att få läsa om vilka spelregler och lagar som gäller på arbetsmarknaden och hur dessa har växt fram. Avsnittet tar också upp vad det är som påverkar våra val av utbildning och yrke. Hur påverkar människors bakgrund och kön förutsättningarna för makt, inflytande och god ekonomi? Vad finns det för samband mellan bakgrund, utbildning och välfärd? Avslutningsvis behandlas begreppen jämlikhet och jämställdhet och vad diskriminering på arbetsmarknaden innebär och resulterar i.

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

  • reflektera över hur människor och arbetsmarknad samverkar och förändras till exempel genom digitalisering, yrkesval och förhandlingar om löner och arbetsvillkor.
  • få en förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och förändras till exempel genom digitalisering, avtalsrörelse och arbetsrätt.
  • söka information om vilka möjligheter det globala samhället skapar vad det gäller olika utbildningar och yrken.
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter om till exempel jämlikhet och jämställdhet på arbetsmarknaden.

 

Övergripande frågor

  • Vad kan samhället göra för att jämna ut skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande på arbetsmarknaden?
  • Vilka fördelar på arbetsmarknaden har du som lever i ett rikt land som Sverige jämfört med människor som lever i fattiga länder?

 

Examination

  • Prov
  • Skrivuppgift
  • Muntlig/skriftlig Redovisning

Uppgifter

  • Söka jobb

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9

Bedömningen sker utifrån det undervisningen har behandlat, på den kunskapsnivå som är rimlig för årskursen. Nivå 2 visar på kunskapskraven för betyget E.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomförda moment
1
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Kunskapskrav som har arbetats med.
2
Eleven visar med stöd det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3
I beskrivningarna kan eleven med stöd använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav som har arbetats med.
4
Eleven kan föra med stöd enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Kunskapskrav som har arbetats med.
5
Eleven kan med stöd undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kunskapskrav som har arbetats med.
6
Eleven värderar och uttrycker med stöd olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Kunskapskrav som har arbetats med.
7
Eleven redogör med stöd för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Kunskapskrav som har arbetats med.
8
Dessutom kan eleven med stöd redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Kunskapskrav som har arbetats med.
9
Eleven har delvis grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar med stöd det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Kunskapskrav som har arbetats med.
10
Eleven kan med stöd söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Kunskapskrav som har arbetats med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: