Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-10-28 15:17 i Hogstorps Skola Uddevalla
En planering som används som underlag för planering i Unikum utifrån begreppet Baklängesplanering från Uddevalla kommun.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om hur människor levde i Sverige under forntiden. Vi lär oss om hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt under vilka år de olika tidsåldrarna inföll. Vi ska även lära oss om vilka spår forntiden lämnat efter sig i vår natur och som finns kvar än idag.

Innehåll

Mål för eleven 

Du ska visa att du kan:        

 • placera in rätt tidsålder under rätt tid och namnge dessa.
 • beskriva några skillnader och likheter mellan de olika tidsåldrarna. 
 • ge exempel som beskriver hur människorna levde under respektive period samt nämna ett par viktiga uppfinningar under respektive tidsålder.
 • reflektera över olika jämförelser mellan tidsåldrarna och nu.

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med forntiden genom att: 
 • Läsa och skriva faktatexter om forntiden, i böcker och på internet.
 • Titta på faktafilmer och lyssna på berättelser.
 • Diskutera och reflektera kring likheter och skillnader mellan de olika tidsåldrarna. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Placera de olika tidsåldrarna på en tidslinje.
 • Förstå och använda begrepp som hör ihop med arbetsområdet.
 • Kortfattat berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Göra enkla jämförelser mellan hur människor levde under forntidens olika perioder jämfört med hur vi lever idag.
 • Nämna några uppfinningar som fick stor betydelse för den tidsålder man levde under.
 • Berätta om och beskriva några spår från forntiden som finns kvar än idag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SO
Bedömningsmatris om forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
So
Förmågan att beskriva delar av människans tidiga historia.
Du kan med hjälp namnge de olika tidsåldrarna och berätta kortfattat om hur människor levde under respektive tidsålder.
Du kan på ett enkelt sätt namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde under respektive tidsålder.
Du kan på ett utförligt sätt namnge de olika tidsåldrarna och berätta om hur människor levde under respektive tidsålder.
So
Förmåga att beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan med hjälp beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
So
Förmågan att använda tidslinjer och tidsbegrepp.
Du kan med hjälp använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan till viss del använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan i stor utsträckning använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Ny aspekt
Förmågan att resonera, reflektera, göra jämförelser samt se skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar.
Du kan med hjälp reflektera över skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar.
Du kan på ett enkelt sätt reflektera över skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar.
Du kan på ett utförligt sätt reflektera över skillnader och likheter mellan olika tidsåldrar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: