👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar, virus och bakterier

Skapad 2019-10-28 15:29 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Svampar bakterier virus spännande men kanske också skrämmande......

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du ska under perioden lära dig
- Olika begrepp, i rätt sammanhang i arbetsområdet

- Svamparnas uppbyggnad, förökning och levnadssätt

- Olika svampars roll i naturen som t ex nedbrytare

- Hur vi människor använder svampar till nytta för oss inom medicin och mat, problem de kan ge oss ex mögelhus

- Bakteriers utseende, levnadssätt, förökning och smittspridning, sjukdomar, nyttan för människan,  och naturen

- Virus,
. Kunna ge exempel på olika  sjukdomar som orsakas av virus., levnadssätt
-  hur sjukdomarna kan behandlas och förebyggas
-
   
    

 

Genomförande

I arbetsområdet ingår :

-Lärarledda genomgångar och övningar

-Läsa texter enskilt och gemensamt

-Svara på frågor

-Diskussionsuppgifter och se på film

-Träna på att förstå och använda begrepp, se samband

 

 

Bedömning enligt följande kriterier:

- Aktivt deltagande i diskussioner och praktiska övningar 

- Hur du förstår och använder begrepp

 

Examination

Ett skriftligt prov, deltagandet under lektionerna 

 

 

Filmer + Övningar + uppläst text: 

https://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/

https://biologi.ugglansno.se/de-fyra-grundcellerna/

https://biologi.ugglansno.se/begreppet-art/

https://biologi.ugglansno.se/att-dela-in-organismer/

https://biologi.ugglansno.se/de-minsta-organismerna/

https://biologi.ugglansno.se/virus/

https://biologi.ugglansno.se/cellen-ovningar/

https://biologi.ugglansno.se/svampar/

www.studi.se - här övar du på allt din lärare har lagt ut till dig

 

 

Länkar att träna på inför provet: 

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/4925-celler.html

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/3977-var-hud-och-vara-celler.html

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/893-bakterier-och-virus.html

https://www.elevspel.se/amnen/biologi/5007-svampar-och-lavar.html

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    Bi

Matriser

Bi
Halmstad Biologi kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.