Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min skoldag / Mein schultag

Skapad 2019-10-28 16:28 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Hej ! Här ska du skriva om din vecka du har i skolan. Du ska skriva om varje dags ämnen och göra ett schema . Vi kommer att kommunicera och arbeta med uttal. Du ska lära dig om den tyska skolan och kunna använda dig av den kunskapen du har och vi kommer att träna i olika områden så du ska kunna redovisa om ditt schema/veckoplanering och ha en dialog om den med dina kamrater. Kamratbedömning.

Innehåll

Mål för arbetet

Vi har haft repetition i olika områden och har gjort en hel del . Men nu så ska vi fokusera på klockan och skolämnena .

Vi ska kommunicera och arbeta med hur den tyska skolan fungerar och vad allt heter .

Där vi får en inblick i den tyska skolkulturen.

Vi har repeterat veckodagarna, månaderna , årstider och dagstider.

Så vi ska använda vår kunskap och skapa en tysk schema .

Vi ska träna på grammatisk kunskaper.

Vi ska träna på att kommunicera om skolämnen och tider.

 

Vi ska träna på att lyssna och läsa olika texter om den tyska skolan .

 

Aktiviteter:

 • Muntligt arbete i klassrummet, både hela gruppen tillsammans, i par eller i en mindre grupp.

Undervisning och arbetssätt

 • Elisabeth kommer att prata och berätta och ge exempel på hur man bildar meningar.

 • Vi ska arbeta med självskattningsuppgifter i form av olika små träd (papperskopia).

Vilka förmågor ska du träna?

 • Vi ska träna oss att våga använda oss av den tyska vi kan. Om det blir lite fel ibland gör ingenting, det viktigaste är att försöka prata och uttrycka sig. Vi ska också träna oss i att se vad vi faktiskt är bra på och vad vi skulle kunna utveckla och göra ännu bättre.

 Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Vardagliga situationer, skolan, ämnen, platser, aktiviteter och tider .

 • Vi kommer kommunicera om tyska skolan.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 • Olika former av samtal, dialoger .

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck i den tyska skolans kultur.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Bedömning.

Skriftlig bedömning med att göra ett tyskt skolschema.

Muntlig bedömning är att kunna redovisa sitt schema och kunna ha en dialog om schemat där jag och kamraterna ställer frågor.

Matriser

M2
Matris Tyska åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom ett känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna och förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: