Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 9 Matris 2018

Skapad 2011-10-24 08:51 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 7 – 8 Musik

Innehåll

Matriser

Mu
Musik 9

SPEL OCH SÅNG

E
C
A
1 Kan delta i gemensam sång och följer då med … säkerhet rytm och tonhöjd.
  • Mu  E 9
viss
relativt god
god
2 Kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med … tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument … och byter då ackord med … flyt.
viss… - … visst
rela¬tivt god… - … relativt gott
god… med passande karaktär… ackord med gott
3 Anpassar … sin stämma till helheten genom att lyssna och … uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
i viss mån… till viss del
relativt väl… relativt hög grad
väl… i hög grad
4 Sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med … fungerande teknik och … passande karaktär.
delvis… i viss mån
relativt väl … -
väl … -
5 Kan då … att bearbeta och tolka musiken till ett … uttryck.
bidra till … musikaliskt
- ... delvis personligt musikaliskt
- … personligt musikaliskt

SKAPA

E
C
A
6 Kan, utifrån egna musikaliska idéer … skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg … hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som …. form …
bidra till att …pröva …har en i huvudsak fungerande … -
- … pröva och ompröva …efter någon bearbetning har en fungerande … och karaktäristisk stil
- … pröva och ompröva …fungerande …och en karaktäristisk stil
7 Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken … samspelar.
i någon mån
relativt väl
väl

FEEDBACK

E
C
A
8 Eleven kan även ge … omdömen om eget och andras musicerande och … förslag som … kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
enkla …bidra med … -
utvecklade …ge …efter någon bearbetning
välutvecklade …ge … -

MUSIKENS FUNKTIONER

E
C
A
9 Kan föra … och … underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
enkla … till viss del
utvecklade … relativt väl
välut¬vecklade … väl
10 Kan i … utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med … säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
viss … viss
relativt hög … relativt god
hög … hög
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: