Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi och metaller, ht 2019

Skapad 2019-10-29 08:20 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grunderna och tillämpningar av elektrokemi, metallers egenskaper och livscykel
Grundskola 9 Kemi

Batterier som får din dator att fungera och som får bilarna att starta, metoder som hindrar att järn rostar och som kan användas för att putsa silver - allt detta bygger på elektrokemi. Metaller finns i någon form nästan överallt och kemikunskap behövs i hanteringen av dem.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Elektrokemi handlar om kemiska reaktioner som kan drivas med hjälp av elektricitet samt hur kemiska reaktioner skapar elektricitet. Vi kommer att diskutera grunderna av dessa fenomen och praktiska tillämpningar av dem. Sedan tittar vi olika metaller och deras reaktioner och användning, med koppling till vardagstillämpningar och kretslopp. På lektionerna blir det teoretiska genomgångar, praktiska experiment och möjlighet till eget arbete med kemiboken och andra texter.

Vi jobbar med området under vecka 42 - 49. Alla uppgifter ska vara avklarade i slutet av vecka 49.

Matriser

Ke
Bedömning av elektrokemi/metaller

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
7. Förståelse av resultaten
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska ut­ tryck med naturvetenskapligt innehåll
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och i naturen
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
10. Kunskaper om metaller och elektrokemi och användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om metaller/elektrokemi och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om metaller/elektrokemi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om metaller/elektrokemi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och i naturen
Kemiska processer vid framställning av metaller. Olika faktorer som gör att material, till exempel järn, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
12. Förståelse av elektrokemi och dess tillämpningar i vardagen och i samhället
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: