Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och ämnen i vår omgivning - vatten

Skapad 2019-10-29 08:29 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F NO (år 1-3)
Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna. Övergång is till vatten.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

 • veta var det finns vatten
 • veta att vatten finns i olika former
 • veta var vattnet kommer ifrån


Undervisning - arbetssätt

 • se på film
 • samtala om vatten
 • få se och känna på vatten i olika former

 

Elevinflytande
Eleverna får vara med och ge förslag på hur vi kan jobba. Undervisningen anpassas efter elevers behov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: