Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och avloppssystem

Skapad 2019-10-29 08:57 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om vatten- och avloppssystem och hur de är uppbyggda.

Innehåll

Konkreta mål

Du kommer att få lära dig:

- hur vatten- och avloppsssytemets utveckling har sett ut. 

- hur vatten kommer till och från vattenkranarna.

- hur avloppssystemen fungerar i vårt samhälle.

Undervisning

Du kommer få undervisning i:

- olika ämnesbegrepp kopplat till området.

- genom enskilt arbete samt genom att delta i grupp- och klassrumsdiskussioner.

- genom att titta på film. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Vatten och avloppssystem

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du...
Förmågan att analysera
...kan förklara hur vatten- och avloppssystemet har utvecklats genom ett exempel. ... använder 1-2 ämnesbegrepp.
...kan förklara hur vatten- och avloppssystemet har utvecklats med ett par exempel. ... använder 2-3 ämnesbegrepp.
...kan förklara tydligt hur vatten- och avloppssytemet har utvecklats med ett par exempel. ... använder 3-4 ämnesbegrepp
Du...
Förmågan att analysera
...kan på ett enkelt sätt förklara hur samhället och människa påverkat utvecklingen av vatten- och avloppssystemet.
...kan förklara med ett par exempel hur samhället oc människan påverkat utvecklingen av vatten- och avloppssystemet.
...kan förklara tydligt med ett par exempel hur samhället och människan påverkat utvecklingen av vatten- och avloppssystemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: