Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan Svenska - läsa åk 3

Skapad 2019-10-29 09:01 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska kunna läsa olika sorters texter/genre.

Innehåll

Syfte- Kunna läsa olika sorters texter/genre.

Konkretiserade mål:

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Procedur

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Jag kan läsa olika texter med flyt.

 

Kommunikation

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse

Jag kan förstå och  berätta om en bok jag har läst med start, mitten och slut.

 

Analysförmåga

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Jag kan återberätta och förklara olika sorters texter.

 

Matriser

Sv SvA
Öllsjöskolan Svenska - läsa åk 3

Rubrik 1

  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv  1-3   Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Procedurförmåga
  • Sv   3
Jag behöver träna på att läsa olika texter med flyt.
Jag har godtagbara kunskaper och kan läsa olika texter med flyt.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och kan läsa olika texter med flyt.
Kommunikativ förmåga
  • Sv   3
Jag behöver träna på att förstå och berätta om en bok jag har läst med start, mitten och slut.
Jag har godtagbara kunskaper och jag kan förstå och berätta om en bok jag har läst med start, mitten och slut.
Jag har mer än godtagbara kunskaper och jag kan förstå och berätta om en bok jag har läst med start, mitten och slut.
Analysförmåga
  • Sv   3
Jag behöver träna på att återberätta och förklara olika sorters texter.
Jag har godtagbara kunskaper för att återberätta och förklara olika sorters texter.
Jag har mer än godtagbara kunskaper för att återberätta och förklara olika sorters texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: