Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation

Skapad 2019-10-29 09:45 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Planering för kursen ledarskap och organisation 19/20

Innehåll

Grovplanering för kursen. Material och uppgifter kommer både i Teams och här i Unikum. I matrisen sker bedömning fortlöpande. 

V.35-44 Organisationarbetsuppgifter/diskussioner, grupparbete äldre teorier, skriftlig uppgift  

V.45-46 Organisationskulturarbetsuppgifter 

V.47-51 Motivation, grupper och team, konflikter - arbetsuppgifter/diskussioner  

V.2-8 Ledarskap -arbetsuppgifter/diskussioner, skriftlig uppgift 

 

V.10-11 Ledarskap och genusreflektioner och diskussion 

V.12-14 Eget ledarskap - egen skriftlig planering och utvärdering för en organiserad aktivitet 

V.17-20 Filmer om historiska ledarereflektera och diskutera, skriftlig reflektionsuppgift  

V.21-23 Utvecklingsarbete och arbetsrätt - arbetsuppgifter/diskussioner 

 

Uppgifter

 • Ledarskap

 • Motivation

 • Organisationskultur

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
  Led  -
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
  Led  -
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
  Led  -
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
  Led  -
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
  Led  -
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
  Led  -

Matriser

Led
Ledarskap och organisation

Organisation Historia

 • Led  -   Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Led  -   Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Led  -   Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
E
C
A
Begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom organisation.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom organisation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom organisation.
Teorier och modeller
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Resonemang
Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Organisations former
Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.
Frågeställningar
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Organisation

 • Led  -   Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Led  -   Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Led  -   Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
E
C
A
Begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom organisation.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom organisation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom organisation.
Teorier och modeller
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Resonemang
Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Organisations former
Eleven beskriver också översiktligt olika organisationsformer och för enkla resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt olika organisationsformer och för välgrundade resonemang om deras användbarhet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.
Organisering grupper/individer
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan.
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan.
Frågeställningar
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Organisationskultur

 • Led  -   Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
E
C
A
Redogöra
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår
Dessutom redogör eleven utförligt för hur organisationskulturer uppstår
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår
Resonemang
och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Frågeställningar
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Motivation, grupper och team, konflikter

 • Led  -   Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Led  -   Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Redogöra
Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Värdera
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.
Frågeställningar
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Ledarskap

 • Led  -   Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Led  -   Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Led  -   Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Led  -   Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
E
C
A
Begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap.
Teorier och modeller
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang.
Resonemang
Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Ledarskapsformer
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Frågeställningar
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Ledarskap och genus

 • Led  -   Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
E
C
A
Beskriva
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Frågeställningar
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Eget ledarskap

 • Led  -   Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Led  -   Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Led  -   Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
E
C
A
Metoder för att leda
Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.
Bedöma den egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Historiska ledare

 • Led  -   Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Led  -   Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
E
C
A
Beskriva
Eleven beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt olika ledarskapsformer och för välgrundade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskapsformen har för en verksamhet.
Frågeställningar
Eleven identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för enkla resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade resonemang om dem.
Eleven identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dem.

Utvecklingsarbete och arbetsrätt

 • Led  -   Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Led  -   Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Led  -   Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation.
Värdera
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: