Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2019-10-29 10:24 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Tema om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

 

Du kommer under vårterminen att arbeta med temat Forntiden. Där får du bekanta dig med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få arbeta både teoretiskt och praktiskt. Vi väver samman ämnena SO, Svenska och bild.

Syfte (långsiktiga mål)

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • skriva enkla faktatexter.
 • läsa faktatexter.
 • placera istiden, jägar- och bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje.
 • beskriva människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen.
 • reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • berätta om forntiden så innehållet tydligt framgår.
 • framställa berättande bilder med olika tekniker.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

 • skriva egna faktatexter för hand och på dator
 • diskutera och återberätta
 • läsa faktatexter
 • samla fakta och bilder för att skapa din egen forntidsbok
 • söka spår från forntiden i vår omgivning
 • söka, jämföra och granska innehåll i faktaböcker och på webbsidor
 • se på film

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • arbeta tillsammans med andra.
 • arbeta självständigt.
 • skriva och berätta vad du lärt dig.
 • göra jämförelser mellan de olika tidsåldrarna.
 • redogöra för några spår i omgivningen från forntiden.
 • beskriva hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Hur ska det bedömas?

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • arbeta självständigt och i grupp.
 • göra jämförelser mellan de olika tidsåldrarna.
 • redovisa vad du lärt dig.
 • redogöra för några spår från forntiden.
 • beskriva hur människorna levde under forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: