👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri årskurs 8

Skapad 2019-10-29 10:52 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Vilka olika rymdgeometriska figurer finns det? Hur mycket vatten får det plats in pool? Hur mycket sten krävs för att bygga en pyramid? Hur gör man en så stor förpackning som möjligt av ett A4-papper? Detta och mycket mer funderar vi på i detta moment.

Innehåll

I det här kapitlet får du lära dig:              

 • ·         namnen på olika geometriska figurer och hur de hänger ihop
 • ·         utföra beräkningar med formler för omkrets, area och volym
 • ·         använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym, samt kunna omvandla mellan enheter
 • ·         rita två- och tredimensionella figurer
 • ·         argumentera för varför figurer har en viss formel
 • ·         begreppen nedan och använda dem för att förklara lösningar

 

Vilka begrepp ska du kunna?

 

 • ·         Omkrets
 • ·         Cirkel
 • ·         Diameter
 • ·         Radie
 • ·         Area
 • ·         Parallellogram
 • ·         Rektangel
 • ·         Romb
 • ·         Kvadrat
 • ·         Triangel
 • ·         Rätblock
 • ·         Kub
 • ·         Basyta
 • ·         Volym
 • ·         Begränsningsarea
 • ·         Mantelyta
 • ·         Prisma
 • ·         Pyramid
 • ·         Cylinder
 • ·         Kon
 • ·         Klot

 

Hur ska vi jobba?

Undervisningen kommer att varvas mellan genomgångar och diskussioner, laborativa moment, problemlösning i grupp och enskild räkning.

Nedan kommer en planering över den enskilda räkningen. Försök hinna med 2 nivåer/kapitel. Ge dig gärna på de svårare talen så ofta du kan och tänj dina egna gränser. Du har mycket att vinna på det.

 

Ht - 2020

Kap 3.1 Omkrets och area

Kap 3.2 Cirkelns area

 

 

JULLOV   

                                     

Vecka 2

Kap 3.3 Volym och begränsningsarea

 

Vecka 3

Kap 3.4 Enheter för volym

Kap 3.5 Prisma och pyramid

 

Vecka 4

Kap 3.5 Prisma och pyramid

Kap 3.6 Cylinder, kon och klot

 

Vecka 5

Blandade uppgifter

Diagnos/Övningsprov

 

Vecka 6

Prov kap 3, onsdag

 

 

 

Generellt:

 • ·         Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar. Det har du igen på proven.
 • ·         Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.
 • ·         Det är ditt ansvar att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Om du fastnar på någon uppgift, kolla på exempeluppgifterna i boken. På bokens hemsida finns även genomgångar till varje delmoment. Du hittar dem på www.matematikxyz.com. Det är viktigt att du frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt, så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.
 • ·         Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen, desto mindre behöver du jobba hemma.
 • ·         Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!   

 

Uppgifter

 • Volym och begränsningsarea, hemuppgift 14/1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9