Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad

Skapad 2019-10-29 11:27 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar, villkor och regler. Vi kommer att läsa om, samt diskutera, olika faktorer som påverkar människors yrkesval och yrkesliv. Du kommer dessutom att få reflektera över dina egna styrkor och intressen, bl.a. genom att göra ett personlighetstest för att ta reda på vad just du skulle passa att arbeta med i framtiden!

Innehåll

 

Tid: v.47-51

 

Hur kommer vi att arbeta?

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar, villkor och regler. Vi kommer att läsa om, samt diskutera, olika faktorer som påverkar människors yrkesval och yrkesliv. Du kommer dessutom att få reflektera över dina egna styrkor och intressen, bl.a. genom att göra ett personlighetstest för att ta reda på vad just du skulle passa att arbeta med i framtiden!

Mål

·       Öka din kunskap om och insikt i hur arbetsmarknaden i vårt samhälle fungerar 

·       Inspirera och motivera dig att tänka på framtiden - vad behöver du göra för att kunna arbeta med det du vill framöver? 

 

Bedömning

Skrivuppgift -"Mitt drömjobb".

 

Vi kommer att arbeta enligt följande: 

·       Introduktion av arbetsområdet 

·       Besök av studie- och yrkesvägledare Ingela 

·       Läsa utvalda delar ur samhällskunskapsboken

·       Personlighetstest – vilka egenskaper har du? Vilka yrken skulle passa dig?

·       PRAO v.48 

·       Ta reda på begreppens betydelse och fyll i begreppslistan

·       Genomgång och repetition

·       Arbeta med skrivuppgiften – ”Mitt drömjobb”. 

Matriser

Sh
Bedömningsmatris till bedömningsuppgift - Mitt drömjobb

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor.
Du visar att du har goda kunskaper genom om arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor.
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du visar beskriver också enkla samband mellan faktorer som t.ex. kön/etnicitet/socioekonomisk bakgrund i koppling till yrkesval.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang. Du beskriver också förhållandevis komplexa samband mellan faktorer som t.ex. kön/etnicitet/socioekonomisk bakgrund i koppling till yrkesval.
Du visar att du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang. Du beskriver också komplexa samband mellan faktorer som t.ex. kön/etnicitet/socioekonomisk bakgrund i koppling till yrkesval.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda de flesta av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: