Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg- Livsstil & Hälsa

Skapad 2019-10-29 12:34 i Björnligans förskola Killhult Hörby
Förskola
Vi är en Grön Flagg certifierad förskola och arbetar varje år kring ett gemensamt tema inom miljöområdet. I år är det Tema Livsstil och Hälsa. Dagens samhälle speglar ofta en stressig vardag där utevistelse, rörelse, kost får stå tillbaka. Genom detta tema vill vi uppmärksamma förskolans goda rutiner, där barnen får en trygg, lugn, näringsrik dag där det finns tid för lek, aktivitet och återhämtning. Målen som vi har gäller för hela förskolan och barnen i alla åldrar. Vi hoppas kunna ge de yngsta barnen upplevelser och erfarenheter kring hur vi kan leva hållbart genom vår livsstil och hälsa.

Innehåll

Nationellt mål:

Lpfö-18


 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Syfte:

Vi tänker att barnen ska få upplevelser utifrån tre frågeställningar

* Vad är bra för mig

* Hur bemöter vi varandra

*Hur kan vår livsstil påverka vår miljö?

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 

* Vad är bra för mig

Vi planerar att arbeta med barnen kring förskolans goda rutiner, mat, sömn, hygien, avkoppling/återhämtning, aktivitet och rörelse.

* Hur bemöter vi varandra

Vi planerar att arbeta med kompisböckerna samt arbeta med känslor för att utveckla barnens empatiska förmåga

*Hur kan vår livsstil påverka vår miljö?

Vi planerar att barnen får delta i vårt dagliga arbete kring sopsortering, vi kommer att delta i skräpplockardagar och vi kommer påminna våra föräldrar om Tagelådan.

Delaktighet och inflytande

Barnen kommer att vara delaktiga i de olika aktiviteterna och få komma med förslag och synpunkter under temats gång. I diskussioner och dokumentationer få göra sin röst hörd. Pedagoger ska ta tillvara barnens kommentarer i de dokumentationer som görs.

 Vi vill utgå från barnens vardag och ta tillvara på de kunskaper barnen har. Diskutera i samlingar kring de olika frågorna och fånga upp barnens kommentarer. Arbeta praktiskt tillsammans med barnen och forska kring vad som är bra för vår omvärld.

Pedagogerna ska ta tillvara barnens kommentarer vid de dokumentationer som görs.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: