Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-10-29 12:48 i Furulundsskolan Halmstad
Arbetsområde där du lär dig dels om de enskilda religionerna men även jämför dem med varandra. Du kommer även att få reflektera och diskutera omkring livsfrågor och moraliska frågor.
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap
Symboler för olika världsreligioner.

Arbetsområde där du jobbar och lär dig dels om de enskilda religionerna men även jämför dem med varandra. Du kommer även att få reflektera och diskutera omkring livsfrågor och moraliska frågor.

Innehåll

Varför gör du det här?

I läroplanen står det att du bör utveckla din förmåga att:

 • resonera och värdera kring olika frågeställningar
 • analysera kristendomen och andra religioner
 • analysera hur religion påverkar och påverkas av skeenden i samhället
 • reflektera över livsfrågor, din egen och andras identitet
 • söka information om religioner och livsåskådningar
 • resonera och argumentera kring moraliska frågor

 

Vad behöver du lära dig?

Du kommer få möjlighet att lära dig om:

 • de fem största världsreligionerna; kristendom, islam, judendom,hinduism och buddhism
 • vi kommer att arbeta med hinduismen och buddhismen under höstterminen.
 • Vi kommer att fortsätta med judendom, islam och kristendom under vårterminen.
 • olika centrala ritualer och religiöst kopplade levnadsregler
 • de olika religionernas heliga rum, platser och berättelser/skrifter
 • vad religion kan betyda för människors identitet och livsstil
 • kristendomens betydelse för våra  värderingar och vår kultur i det svenska samhället

 

 

Hur gör du?

Du kommer få möjlighet att delta i lektioner där du kommer att arbeta dels enskilt men också i grupp. Du kommer att få:

 • se filmer om de fem religionerna
 • lyssna på berättelser 
 • arbeta och värdera olika frågeställningar
 • läsa  om de olika religionerna dess ritualer, heliga skrifter, heliga rum etc
 • du kommer att få diskutera och värdera olika etiska frågeställningar.
 • du kommer att få delta i diskussioner kring olika frågeställningar gällande likheter och skillnader mellan de fem olika religionerna

 

Vad kommer bedömas?

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att:

 • delta aktivt i de diskussioner vi har kring de olika religionerna
 •  kunna se likheter men också skillnader mellan de olika religionerna
 • känna till centrala ritualer och religiöst kopplade levnadsregler
 • du kan diskutera om vad tro kan betyda för olika människor
 • du beskriver världsreligionernas viktiga tankar och hur de hänger ihop.
 • du kan fundera och diskutera om vad som är rätt och fel i vardagen, du använder några etiska begrepp.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6

Matriser

Re Sv
Världsreligionerna.

E
C
A
Religioner och andra livsåskådningar.
-Heliga platser, ritualer och regler.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Religioner och andra livsåskådningar
- Viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Identitet och livsfrågor
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Etik
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: