Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-10-29 13:02 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Biologi
Är du hungrig kurrar magen, och när man är trött gäspar man. Om man har sprungit så svettas man, och om man blir rädd slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det på olika sätt. Under det här arbetsområdet kommer du att få kunskap om kroppens organsystem och vad kroppen behöver för att du ska må bra.

Innehåll

Innehåll

Stora frågor:

Vart tar hamburgaren vägen när du ätit upp den?

Hur orkar du springa?

Kan man klara sig utan skelett?

Varför är blodet rött?

Vad finns det i luften som du behöver?

Vilka samband finns det mellan människokroppen och olika sjukdomar t ex förkylning?

Var i kroppen sitter mina organ?

 

Begrepp:

 • cellerna
 • huden (överhud, läderhud, underhud, pigment)
 • hjärtat & blodet (blodplasma, röda och vita blodkroppar, blodplättar, artär, ven, kapillär, lilla- och stora kretsloppet, förmak, klaff, kammare)
 • andningsvägarna (näshåla, munhåla, svalget, struphuvudet, luftstrupen, luftrör, lunga, lungblåsor)
 • levern & njurarna
 • nervsystemet (nervsignaler, lilla och stora hjärnan, hjärnstammen)
 • matspjälkningssystemet (spottkörtlar, matstrupe, struplock, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm)

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa texter framför allt från olika NO-böcker(alla texter finns på inläsningstjänst)
 • resonera/beskriva muntligt och skriftligt
 • undersöka
 • planera en undersökning
 • titta på filmer
 • arbeta med studi och begreppa

 

Förmågor som du ska utveckla:

Att beskriva: Du har kunskaper om biologiska samband och visar det genom att beskriva olika system i kroppen.

Att resonera: Du kan resonera om förkylningar och förklara samband i människokroppen genom att ge råd och motivera varför.

Att genomföra och planera: Du kan genomföra och planera en egen undersökning som det går att arbeta utifrån.

 

Matriser

Bi
Biologi, tema kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du ska kunna använda biologins begrepp för att beskriva och förklara.
Du använder ibland biologins begrepp på ett korrekt sätt.
Du använder oftast biologins begrepp på ett korrekt sätt för att beskriva och förklara samband.
Du använder biologins begrepp på ett korrekt sätt för att beskriva och förklara samband.
Du ska kunna granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
Du deltar sällan i diskussionerna. Du tar sällan ställning i frågor som rör hälsa. På uppmaning granskar du information.
Du deltar ibland i diskussionerna. Du tar ibland ställning i frågor som rör hälsa. På uppmaning granskar du information.
Du deltar ofta i diskussionerna och för dem framåt. Du tar ofta ställning i frågor som rör hälsa. Du granskar ibland information.
Du ska kunna namn, utseende, placering och funktion för lever, njurar, hjärta, lungor och matsmältningorganen.
Du kan namn, utseende, placering och funktion för ett organ.
Du kan namn, utseende, placering och funktion för ett organ. Du har dessutom ytterligare kunskaper om ytterligare något (eller några) andra organ.
Du kan namn, utseende, placering och funktion för samtliga av de organ vi lärt om.
Du ska kunna ge exempel på samverkan mellan organen.
Du kan ge enstaka exempel på samverkan mellan organen.
Du kan ge flera exempel på samverkan mellan organen.
Du kan tydligt beskriva hur kroppens organ samarbetar och använder då biologins begrepp på ett korrekt sätt.
Du ska kunna berätta om någon upptäckt inom biologin samt dess betydelse för människans levnadsvillkor.
Du kan, med hjälp av stödfrågor, berätta om någon upptäckt inom biologin som påverkat människors levnadsvillkor..
Du kan berätta om någon upptäckt inom biologin som påverkat människors levnadsvillkor.
Du kan mer detaljerat berätta om någon upptäckt inom biologin som påverkat människors levnadsvillkor.
Enkla fältstudier och experiment. Du ska kunna planering, utföra och utvärdera enkla experiment kopplade till kroppen..
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra enkla undersökningar samt göra en egen planering som det går att arbeta systematiskt utifrån
När du genomför och planerar undersökningar för du resonemang om resultatet, t ex likheter och skillnader samt vad det kan bero på. Du ger också förslag på hur man kan förbättra undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: