Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 - Fuxernaskolan

Skapad 2019-10-29 13:57 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Algebra: Kap 4 - Matematik Direkt 7
Grundskola 7 Matematik
Det är en planering om Kapital 2 "Algebra och Ekvationer".

Innehåll

Algebra

Eleverna ska kunna förstå innebörden av likhetstecknet och vad en likhet är. De ska också förstå vad en variabel är. Ekvationer ska kunna tydas och räknas ut och de ska förstå skillnaden på ekvationer och uttryck. Eleverna ska också, både praktiskt och abstrakt, arbeta med problemlösning med hjälp av ekvationer.

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

 • lära sig mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
 • lära sig mer om uttryck och värdet av ett uttryck
 • lära sig att beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

 

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • lösa ekvationer
 • skilja mellan ett uttryck och en ekvation
 • tolka uttryck skrivna med variabler
 • förenkla uttryck
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Algebra - Åk 7 - Stenstorpsskolan

Betygskriterier

F
E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder/problemlösning
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Redovisningar
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ansvarstagande
Har svårt att visa på ansvar för sitt eget lärande.
Tar visst ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt och gruppens lärande.

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: