Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Alfa kapitel 1 och 2

Skapad 2019-10-29 13:59 i Oxledsskolan Partille
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Inom dessa kapitel kommer du få jobba med våra fyra räknesätt. Vi börjar med addition och subtraktion och fortsätter med multiplikation och division.

Innehåll

 

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

- veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000.

- kunna pricka in tal på en tallinje. 

- kunna skilja mellan udda och jämna tal.

- behärska avrundning av heltal till närmaste tiotal, hundratal och tusental.

- kunna räkna addition och subtraktion i huvudet

- kunna räkna addition och subtraktion med uppställning

- kunna räkna multiplikation och division i huvudet

- förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt mellan multiplikation och division.

- kunna räkna ut kort division, division med rest och division med minnessiffra.

 

Ord/begrepp att kunna: 

siffra, tal, addition, subtraktion, multiplikation, division, jämna tal, udda tal, avrundning, platsvärde, utvecklad form, tallinje, hälften, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa s. 6-107.

 

Du kommer exempelvis få:

- ta del av lärarledda genomgångar

- jobba enskilt (ibland i par och grupp) med rutinuppgifter samt problemlösning.

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator

-diskutera i par och grupp

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

På egen hand behärska målen som står högst upp i denna planering.

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna tex vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar osv

- vid skriftlig diagnos och provräkning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: