Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-10-29 14:09 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Vi kommer att diskutera och lära oss mer om kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att ta reda på vad begreppet religion betyder. Vi kommer att lära oss mer om de fem världsreligionerna (kristendom, islam, judendom, buddhism, hinduism) genom att jämföra dem och upptäcka likheter och skillnader mellan dem. Vi ska också ta reda på hur tron/religionen visar sig i olika handlingar och i samhället och var i världen vi hittar olika religioner.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att ta reda på vad begreppet religion betyder. Vi kommer att lära oss fakta om de fem världsreligionerna (kristendom, islam, judendom, buddhism, hinduism) och därefter jämföra dem för att upptäcka likheter och skillnader mellan dem. Vi ska också ta reda på hur tron/religionen visar sig i olika handlingar och i samhället och var i världen vi hittar olika religioner.

Konkreta mål:

Du ska efter arbetet med detta område kunna beskriva och berätta om:
- Olika religioners heliga rum, skrifter, platser, högtider och ceremonier.
- Var i världen olika religioner finns representerade.
- Likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- Några kristna högtider och traditioner.
- Hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta, gudstjänst.
- Om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- Olika begrepp t ex: livsåskådning, tro, religion, rit, tradition, myt, symboler, bön, fasta mm

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och berätta om:

- Olika religioners heliga rum, skrifter,  platser, högtider och ceremonier.

- Var i världen olika religioner finns representerade.

- Likheter och skillnader mellan olika religioner genom att göra jämförelser mellan dem.
- Några kristna högtider och traditioner.
- Hur tankar inom religionerna visar sig genom olika handlingar så som bön, fasta, gudstjänst.
- Om hur religionen kan ge svar på frågor om döden, livet, världens skapelse och om hur vi människor ska leva tillsammans.
- Olika begrepp t ex: religion, livsåskådning, tro, rit, tradition, myt, symboler, bön, fasta mm

Undervisning:

 • Vi har gemensamma genomgångar av alla religionerna då vi läser texter, ser filmer, diskuterar och gör uppgifter i ett arbetshäfte.
 • Du får bl a tillverka en egen digital presentation i Google presentationer, där du redovisar en av religionernas ursprung, heliga rum, skrifter, platser, högtider och ceremonier mm.
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: