Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-10-29 14:21 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Projekt/Värdegrund

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Dinousarier/ Värdegrund

Tidsperiod: November

Förskolans namn: Håstabyförskola

Grupp: Östergårdem

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: 4 november 2019

Planeringen Upprättad av: Anna, Carina och Pernilla

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Värdegrund i samband med vårt projekt
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Empati, samarbete, värna om allt levande.

Delaktighet,samarbete.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Det kommer ett ägg som vi skall ta hand om'
Vi behöver bestämma regler om ägget, samtal kring regler, demokrati.
barnen får ta ansvar för ägget.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?


- Dokumentation, processvägg, UNIKUM, månadsbrev.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-alla har varit duktiga på att samarbeta och följa regler samt ta instruktionerBeskriv barnens inflytande och delaktighet.
- i stort sett har alla har vänt och tagit hand om ägget,omhändertagande.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- det fångade nästan alla barnen, genom reflektioner vet vi att vi har nått resultaten...Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?

nu har vi slutfört detta projekt ...
-Utvärderingen gjordes av:

 Carina, Pernilla och Anna

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: